Actuele dekkingsgraad 125,5% en beleidsdekkingsgraad 116,8%

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 124,2% naar 125,5% gestegen. Dit niveau ligt zowel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad alsook boven de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juni 2022 uit op 116,8%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in juni 2022 beïnvloed hebben

  • Licht gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiƫle situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een sterke stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Gedaalde aandelenmarkten
    De wereldwijde aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een daling van 6,61% zien over de maand juni.

Per saldo zijn de verplichtingen van het pensioenfonds iets harder gedaald dan de beleggingen. Met een gestegen dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie