Actuele dekkingsgraad 124,2% en beleidsdekkingsgraad 115,8%

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 122,1% naar 124,2% gestegen. Dit niveau ligt zowel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad alsook boven de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind mei 2022 uit op 115,8%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in mei 2022 beïnvloed hebben

  • Sterk gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een sterke stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.

  • Gedaalde aandelenmarkten
    De wereldwijde aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een daling van 1,4% zien over de maand mei.

Per saldo zijn de pensioenverplichtingen van SBZ Pensioen harder gedaald dan de waarde van de beleggingsportefeuille. Dit heeft een stijging van de dekkingsgraad tot gevolg gehad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie