Actuele dekkingsgraad 118,9% en beleidsdekkingsgraad 114%

De actuele dekkingsgraad is in maart 2022 van 115,4% naar 118,9% gestegen. Dit niveau ligt zowel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad alsook boven de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind maart 2022 uit op 114,0%.

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Het bestuur van SBZ Pensioen heeft in december 2021 besloten de pensioenen per 1 januari 2022 met 0,16% te verhogen.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in maart 2022 beïnvloed hebben

 • Sterk gestegen renteniveaus
  Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een sterke stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
 • Gedaalde aandelenmarkten
  De wereldwijde aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een daling van 3,70% zien over de maand maart 2022.

Beleggingsrendementen over het eerste kwartaal van 2022

Middelloonregeling
Het beleggingsrendement in de middelloonregeling bedroeg -8,31% over het eerste kwartaal. De categorie Impact beleggingen liet met 6,31% het beste resultaat zien. Deze beleggingen hebben een positieve impact op klimaat, financiële inclusie en toegankelijkheid van gezondheidszorg als voornaamste doel en laten daarnaast het afgelopen kwartaal een positief rendement zien.

De categorie Europese staatsobligaties viel met een kwartaalrendement van-5,65% het meeste tegen. Het tegenvallende rendement op zowel de Europese staatsobligaties laat zich verklaren door de gestegen renteniveaus. Bestaande obligaties nemen daardoor in waarde af. Daarentegen betekent een gestegen rente dat de pensioenverplichtingen aan de passivazijde van de balans afnemen. Per saldo zijn de pensioenverplichtingen harder gedaald dan de waarde van de beleggingsportefeuille. Dit heeft een stijging van de dekkingsgraad tot gevolg gehad over het eerste kwartaal van 2022.

Beschikbarepremieregeling en nettopensioenregeling
Het beleggingsrendement in de onderliggende beleggingsmodules bedroeg over het eerste kwartaal:

 • Rente- en Matchingmodule: -9,14%
 • Rendementsmodule: -5,3%

Ter informatie vermelden wij hieronder het rendement op de beleggingsportefeuille over het eerste kwartaal van 2022 van zowel een 26-jarige, 46-jarige als 66-jarige deelnemer in het neutrale beleggingsprofiel die na pensioendatum doorbelegt in de beschikbarepremieregeling.

 • Rendement beleggingsportefeuille 26-jarige deelnemer: -5,88%
 • Rendement beleggingsportefeuille 46-jarige deelnemer: -5,97%
 • Rendement beleggingsportefeuille 66-jarige deelnemer: -7,82%

Naarmate een deelnemer met dit beleggingsprofiel ouder wordt neemt de weging van zowel de rente als matchingmodule in zijn of haar beleggingsportefeuille toe. Juist de rendementen van deze twee modules kenden, dankzij de sterk opgelopen renteniveaus, een zwak eerste kwartaal.

Uw persoonlijke beleggingsresultaat is afhankelijk van uw risicoprofiel en uw leeftijd. Voor elke combinatie van risicoprofiel en leeftijd geldt namelijk een andere weging tussen de modules. Het beleggingsrendement is niet het enige dat invloed heeft op uw pensioenuitkomst. Veranderingen in de rentestand hebben ook invloed. Kijk in Mijn Pensioen voor uw eigen beleggingsmix en pensioenuitkomsten.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie