Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2022 pensioengerechtigden

Vanaf 1 juli 2022 zullen er 3 gekozen leden namens de pensioengerechtigden, 3 leden namens de werknemers (was voorheen 4) en 2 leden namens de werkgevers in het Verantwoordingsorgaan zitten. Het totaal aantal leden blijft 8.

Bent u gepensioneerd? Dan heeft u persoonlijk bericht ontvangen om u kandidaat te stellen voor het Verantwoordingsorgaan.

In de oproep verwijzen wij naar het profiel waaraan leden van het Verantwoordingsorgaan moeten voldoen.

Het profiel is gebaseerd op een uitgebreide competentievisie. De procedure rondom deze verkiezing is terug te lezen in het Reglement van het Verantwoordingsorgaan. Lees meer door op 1 van de onderstaande buttons te klikken.

Profiel lid VO pensioengerechtigde (pdf)

Reglement VO (pdf)

Competentievisie lid VO pensioengerechtigde (pdf)

SBZ Pensioen vindt diversiteit belangrijk en daarom herhalen wij hier de oproep uit het profiel en het bericht aan vrouwen om zich kandidaat te stellen voor het Verantwoordingsorgaan.

Ontving u van ons een brief per post, maar vindt u het goed dat wij voortaan via e-mail contact met u opnemen? Geeft u dat dan door aan ons via Mijn Pensioen, via Home >> Snel regelen >> Contactgegevens wijzigen.