Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad gestegen

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 114,2% naar 115,4% gestegen. Dit niveau ligt ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad en onder de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind februari 2022 uit op 113,3%.

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Het bestuur van SBZ Pensioen heeft in december 2021 besloten de pensioenen per 1 januari 2022 met 0,16% te verhogen.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in februari 2022 beïnvloed hebben

  • Sterk gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een sterke stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • Gedaalde aandelenmarkten
    De wereldwijde aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een daling van 2,53% zien.

Per saldo is de waarde van de pensioenverplichtingen van uw pensioenfonds over de maand februari harder gedaald dan de waarde van de beleggingen. Dit heeft een stijging van de actuele dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie