Hoeveel risico wilt u lopen met uw pensioen?

In 2019 is er een Pensioenakkoord gesloten tussen kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties. Kijk hier voor meer informatie over het Pensioenakkoord.

Doet u mee aan ons Risicobereidheidsonderzoek?
U kunt meedoen als u een uitnodiging heeft ontvangen op 10 maart. Het gaat om een digitaal onderzoek. Daarom heeft u alleen een uitnodiging ontvangen als uw e-mailadres bij ons bekend is.

Waarom doen wij dit onderzoek?
In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een Beschikbarepremieregeling. U en uw werkgever betalen dan maandelijks een premie waarmee u uw eigen pensioenkapitaal opbouwt. Dat kapitaal wordt belegd. Met uw pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum een uitkering. Hoeveel pensioen u krijgt, staat daarom vooraf niet vast. Het hangt af van de beleggingsresultaten en de rentestand als u met pensioen gaat.

Vul uiterlijk 24 maart het Risicobereidheidsonderzoek in
Op 10 maart ontving een deel van onze deelnemers een uitnodiging om deel te nemen aan het Risicobereidheidsonderzoek. Heeft u een uitnodiging gehad? Wij willen graag weten hoe u kijkt naar schommelingen in uw pensioen; minder beleggingsrisico leidt tot minder schommelingen maar naar verwachting tot een lager pensioen, meer beleggingsrisico leidt tot meer schommelingen maar naar verwachting tot een hoger pensioen. Ook willen we graag weten hoe u denkt over het delen van risico’s met anderen. En zijn we benieuwd of er sectoren zijn waarin u wilt dat wij niet beleggen.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan SBZ Pensioen vaststellen welk beleggingsbeleid van de toekomst het beste past bij onze deelnemers. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Doet u mee aan het onderzoek? Kijk in uw mailbox voor de uitnodiging en vul uiterlijk 24 maart het onderzoek in! Heeft u nog vragen? Kijk dan eerst bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Heeft u ons webinar van 10 maart gemist?
Op 10 maart gaven wij een webinar over het Risicobereidheidsonderzoek. U kunt de opname van dit webinar vanaf dinsdag 15 maart hier alsnog bekijken. Heeft u na het kijken van ons webinar en het bekijken van de veelgestelde vragen en antwoorden nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met het klantteam.