Herstelplan

De Nederlandsche Bank (DNB) hanteert sinds 2015 nieuwe regels voor toezicht op pensioenfondsen. Deze bepalen onder meer wanneer een pensioenfonds een herstelplan moet indienen, hoe dit eruit moet zien en ook wanneer het kortingen moet doorvoeren. Wij behoren tot de fondsen die op het moment van invoering van de nieuwe regels een reservetekort hadden. Als gevolg daarvan zijn wij verplicht dat weg te werken. In het herstelplan geven we aan hoe we dit doen.

We hebben een reservetekort
In september 2015 was de beleidsdekkingsgraad van SBZ Pensioen 113%. Dat was 1,1% lager dan de vereiste dekkingsgraad van 114,1%. Op 30 september 2015 had SBZ dus een reservetekort, waardoor het op 18 december 2015 een herstelplan ingediend heeft bij DNB.

We werken het herstelplan regelmatig bij
Uit de laatste versie blijkt dat de financiële positie van het fonds eind 2024 is hersteld. Dit is binnen de termijn van 10 jaar die we daarvoor van DNB krijgen en zonder aanvullende maatregelen.

We nemen geen maatregel tot korten
Onder de nieuwe regelgeving moeten pensioenfondsen onvoorwaardelijk de pensioenaanspraken verlagen als:

  • de beleidsdekkingsgraad 5 jaar op een rij lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en
  • de actuele dekkingsgraad aan het eind van die 5-jaarsperiode ook lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Een eventuele verlaging van de aanspraken mag ineens of verspreid over maximaal 10 jaar worden verwerkt. Dit is vooralsnog niet van toepassing bij SBZ Pensioen. In het herstelplan is geen maatregel tot verlaging van de pensioenaanspraken opgenomen.

De kans op volledige verhoging van pensioen is klein
Uit de berekeningen voor het herstelplan blijkt verder dat onze financiële positie onvoldoende is om de pensioenen te kunnen verhogen. Tot en met 2022 lukt verhoging waarschijnlijk niet. En we verwachten dat we vanaf 2023 de pensioenen maar voor een deel kunnen verhogen.