Herstelplan

De Nederlandsche Bank (DNB) hanteert sinds 2015 nieuwe regels voor toezicht op pensioenfondsen. Deze bepalen onder meer wanneer een pensioenfonds een herstelplan moet indienen, hoe dit eruit moet zien en ook wanneer het kortingen moet doorvoeren. Wij behoren tot de fondsen die op het moment van invoering van de nieuwe regels een reservetekort hadden. Als gevolg daarvan zijn wij verplicht dat weg te werken. In het herstelplan geven we aan hoe we dit doen.

We hebben een reservetekort
In september 2015 was de beleidsdekkingsgraad van SBZ Pensioen 113%. Dat was 1,1% lager dan de vereiste dekkingsgraad van 114,1%. Op 30 september 2015 had SBZ dus een reservetekort, waardoor het op 18 december 2015 een herstelplan ingediend heeft bij DNB.

We zetten herstelmaatregelen in
In ons herstelplan geven wij de maatregelen aan die wij inzetten om binnen 11 jaar ruimschoots het vereist eigen vermogen te behalen. Uit het dekkingsgraadsjabloon blijkt dat aan het einde van de maximale hersteltermijn van 11 jaar de beleidsdekkingsgraad naar verwachting 127,1% zal zijn. Het herstel vindt voornamelijk plaats door verwachte beleggingsopbrengsten, premie-inkomsten, vrijval solvabiliteit bij verleende uitkeringen en het (deels) achterwege blijven van indexaties. Het vereiste eigen vermogen zal naar verwachting in 2018 tot boven het vereist vermogen herstellen.

We nemen geen maatregel tot korten
Onder de nieuwe regelgeving moeten pensioenfondsen onvoorwaardelijk de pensioenaanspraken verlagen als:

  • de beleidsdekkingsgraad 5 jaar op een rij lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en
  • de actuele dekkingsgraad aan het eind van die 5-jaarsperiode ook lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Een eventuele verlaging van de aanspraken mag ineens of verspreid over maximaal 10 jaar worden verwerkt. Dit is vooralsnog niet van toepassing bij SBZ Pensioen. In het herstelplan is geen maatregel tot verlaging van de pensioenaanspraken opgenomen.

De kans op volledige verhoging van pensioen is klein
In het herstelplan staat dat - als herstel wordt gerealiseerd volgens de uitgangspunten van het herstelplan - toeslagverlening naar verwachting de komende jaren deels mogelijk is. De kans op volledige toeslagverlening is in de komende 5 jaar klein.