Herstelplan

Het pensioenfonds heeft een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad van 116,3% (eind 2021) ligt. Dit betekent dat het fonds een herstelplan moet hebben. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Per eind 2021 is de actuele dekkingsgraad gelijk aan 116,1%.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan van ons fonds staat welke maatregelen wij nemen om weer financieel gezond kunnen worden. ‘Financieel gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad ten minste de vereiste dekkingsgraad is.

Hersteltermijn
Gekozen is voor een hersteltermijn van 10 jaar.

Actualisering
Uit de laatste versie van het herstelplan (2021) blijkt dat de financiële positie van het fonds eind 2023 is hersteld. Dit is binnen de termijn van 10 jaar die we daarvoor van DNB krijgen en zonder aanvullende maatregelen. Bovendien is de actuele dekkingsgraad per einde 2021 hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom hoeven wij ons herstelplan niet te actualiseren voor april 2022.