Klachten en geschillen

We doen er alles aan om uw pensioenregeling(en) zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent over de manier waarop u door SBZ Pensioen of door Achmea Pensioenservices (onze administrateur) behandeld bent. Of dat u het niet eens bent met een beslissing van SBZ Pensioen. We lossen eventuele problemen graag in goed overleg met u op. Maar soms lukt dat niet. Dan kunt u gebruik maken van onze klachten- en geschillenprocedure.

Kies wat het beste aansluit bij uw situatie
  • Ik ben niet tevreden over de manier waarop ik ben behandeld of geïnformeerd ben; u heeft een klacht.
  • Ik ben het niet eens met de wijze waarop SBZ Pensioen de pensioenregeling in mijn situatie uitlegt. Ik voel me benadeeld in mijn rechten; u heeft een geschil.

U heeft een klacht

Ik ben niet tevreden over de manier waarop ik ben behandeld of geïnformeerd ben.

Wij ontvangen uw klacht graag schriftelijk
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u om uw relatienummer bij het pensioenfonds (begint met xyz) en uw telefoonnummer te vermelden in uw klacht. Wilt u in de brief duidelijk aangeven dat het om een klacht gaat en waarover de klacht precies gaat? U kunt uw klacht via e-mail sturen aan ons klantteam.

Wanneer ontvangt u onze reactie?
U krijgt binnen 2 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging van onze administrateur. Een klacht wordt in beginsel binnen 10 werkdagen na ontvangst door onze administrateur afgehandeld.

Bent u het oneens met de reactie?
Dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur van SBZ Pensioen.

Ombudsman Pensioenen
Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan heeft u het recht een beroep te doen op de Ombudsman Pensioenen. Dit is een onafhankelijke instelling. De Ombudsman Pensioenen neemt de klacht alleen in behandeling als u eerst de interne procedure hebt gevolgd. Meer informatie vindt u op ombudsmanpensioenen.nl. Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

U heeft een geschil

Ik ben het niet eens met de wijze waarop SBZ Pensioen de pensioenregeling in mijn situatie uitlegt. Ik voel me benadeeld in mijn rechten.

Wij ontvangen uw bezwaar graag schriftelijk
Vermeld hierbij ook altijd uw relatienummer bij het pensioenfonds (begint met xyz) en uw telefoonnummer. En geef in de brief duidelijk aan dat het om een geschil gaat en waarover het geschil precies gaat. U kunt uw bezwaar via e-mail sturen aan ons klantteam.

Wanneer ontvangt u onze reactie?
U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van onze administrateur. Binnen 6 weken nadat u uw bezwaar heeft ingediend, beslist het bestuur over uw bezwaar.

Bent u het vervolgens niet eens met het standpunt van SBZ Pensioen?
Dan kunt u binnen 2 maanden na ontvangst van de reactie beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Stuur uw brief via e-mail naar de Commissie van Beroep.

Rechter
U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Meer informatie over de procedure en bij welke rechtbank u een procedure aanhangig kunt maken, vindt u op rechtspraak.nl.

 

Heeft u meer informatie nodig? Klik dan op 1 van de onderstaande documenten.

Klachten en geschillen