Klachten en geschillen

SBZ Pensioen staat voor een zorgvuldige en juiste pensioenadministratie, een tijdige en correcte uitkering van de pensioenen en een adequate dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet (geheel) tevreden bent over de manier waarop  SBZ Pensioen uitvoering geeft aan het pensioenreglement(en) en/of de manier hoe u door Achmea Pensioenservices (onze administrateur) behandeld bent. Of dat u het niet eens bent met een beslissing van SBZ Pensioen. We lossen eventuele problemen graag in goed overleg met u op. Maar soms lukt dat niet. Dan kunt u gebruik maken van onze klachten- en geschillenprocedure.

Klachten- en geschillenprocedure

U bent niet tevreden over hoe u behandeld of geïnformeerd bent. Dan kunt u uw klacht indienen op een manier die voor u het beste werkt. Dit kan telefonisch, via een e-mail of per brief. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u om uw relatienummer bij het pensioenfonds (begint met xyz) en uw telefoonnummer te vermelden in uw klacht. Of als u ons belt, om deze informatie bij de hand te houden. Wilt u duidelijk aangeven dat het om een klacht gaat en waarover de klacht precies gaat?  U vindt op onze contactpagina hoe u contact kan opnemen met ons klantteam.

Wanneer ontvangt u onze reactie?
U krijgt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging per e-mail van onze administrateur. Een klacht wordt in beginsel binnen 10 werkdagen na ontvangst door onze administrateur afgehandeld.

Dan kunt u zich wenden tot het (uitvoerend) bestuur van SBZ Pensioen. De klacht wordt vanaf dan als een geëscaleerde klacht aangeduid in de communicatie. U kunt dat op dezelfde wijze doen als het indienen van uw klacht, maar u vermeldt dat u een geëscaleerde klacht heeft voor het (uitvoerend) bestuur. Onze administrateur zorgt dat uw geëscaleerde klacht bij het (uitvoerend) bestuur terecht komt.

Wanneer ontvangt u de reactie van het (uitvoerend) bestuur?
Het (uitvoerend) bestuur geeft u uiterlijk vier weken na ontvangst van de geëscaleerde klacht een reactie.

Dan spreken we van een geschil. Er komt een nieuwe geschilleninstantie, speciaal voor geschillen als u en SBZ Pensioen er onderling niet uitkomen. De streefdatum voor de start van deze instantie is 1 januari 2024. Tot die tijd kunt u, als we er samen niet uitkomen, uw geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of de Commissie van Beroep.

Ombudsman pensioenen
Meer informatie vindt u op ombudsmanpensioenen.nl.

Commissie van Beroep
Het beroepschrift dient u in via onze administrateur. U kunt dat op dezelfde wijze doen als het indienen van uw klacht, maar u vermeldt dat u een geschil heeft voor de Commissie van Beroep. Onze administrateur zorgt dat uw geschil bij de Commissie van Beroep terecht komt.

Wanneer ontvangt u een reactie van de Commissie van Beroep?
U krijgt binnen 2 werkdagen na ontvangst van het geschil een ontvangstbevestiging per e-mail van de secretaris van de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep zal vervolgens partijen oproepen om in een vergadering van de Commissie van Beroep te verschijnen.


Rechter
U heeft altijd het recht om u met een vordering tot de rechter te wenden. Meer informatie over de procedure en bij welke rechtbank u een procedure aanhangig kunt maken, vindt u op rechtspraak.nl.

Heeft u meer informatie nodig? Klik dan op 1 van de onderstaande documenten.

Meer informatie over klachten en geschillen