Klachten en geschillen

We doen er alles aan om uw pensioenregeling(en) zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent over de manier waarop u door SBZ Pensioen of door Achmea Pensioenservices (onze administrateur) behandeld bent. Of dat u het niet eens bent met een beslissing van SBZ Pensioen. Neem in dat geval contact met ons op. Normaal gesproken lossen we eventuele problemen graag in goed overleg met u op. Maar soms lukt dat niet en dan kunt u gebruik maken van onze interne klachten- en geschillenprocedure.

Klachten en geschillenprocedure
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd. Of dat u niet tevreden bent over de toepassing van de pensioenregeling(en) van SBZ Pensioen in uw geval. In het 1e geval kunt u een klacht indienen. In het 2e geval kunt u een bezwaarschrift indienen.

Hoe dient u een klacht in?
Wij ontvangen uw klacht graag schriftelijk. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u om uw relatienummer bij het pensioenfonds (begint met xyz) en uw telefoonnummer te vermelden in uw klacht. En in de brief duidelijk aan te geven dat het om een klacht gaat en waarover de klacht precies gaat. U krijgt binnen 2 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging van onze administrateur. Een klacht wordt in beginsel binnen 10 werkdagen na ontvangst door onze administrateur afgehandeld. Bent u het oneens met de reactie? Dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur van SBZ Pensioen.

Ombudsman Pensioenen
Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan heeft u het recht een beroep te doen op de Ombudsman Pensioenen. Dit is een onafhankelijke instelling. De Ombudsman Pensioenen neemt de klacht alleen in behandeling als u eerst de interne procedure hebt gevolgd. Meer informatie vindt u op ombudsmanpensioenen.nl. Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij onze pensioenregeling(en) in uw geval uitleggen? Of voelt u zich benadeeld in uw rechten? Dan is er sprake van een geschil en kunt u bezwaar indienen. Wij ontvangen uw bezwaar graag schriftelijk. Vermeld hierbij ook altijd uw burgerservicenummer (BSN) en telefoonnummer. En geef in de brief duidelijk aan dat het om een geschil gaat en waarover het geschil precies gaat. U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van onze administrateur. Binnen 6 weken nadat u uw bezwaar heeft ingediend, beslist het bestuur over uw bezwaar.

Bent u het vervolgens niet eens met het standpunt van SBZ Pensioen? Dan kunt u binnen 2 maanden na ontvangst van de reactie beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Stuur uw brief via e-mail naar de Commissie van Beroep.

Rechter
U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Meer informatie over de procedure en bij welke rechtbank u een procedure aanhangig kunt maken, vindt u op rechtspraak.nl.

Heeft u meer informatie nodig? Die vindt u in onze reglementen:

Klachten en geschillen