Klachten en geschillen

SBZ Pensioen staat voor een zorgvuldige en juiste pensioenadministratie, een tijdige en correcte uitkering van de pensioenen en een adequate dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u uw ongenoegen wilt uiten, omdat u niet (geheel) tevreden bent over bijvoorbeeld de manier waarop  SBZ Pensioen uitvoering geeft aan het pensioenreglement(en) en/of de manier hoe u door Achmea Pensioenservices (onze administrateur) behandeld bent. Of dat u het niet eens bent met een beslissing van SBZ Pensioen. We lossen eventuele problemen graag in goed overleg met u op. Maar soms lukt dat niet. Dan kunt u gebruik maken van onze klachten- en geschillenprocedureLet op: werkgevers kunnen geen beroep doen op de Geschillen Instantie Pensioenfondsen.

Klachten- en geschillenprocedure

U bent bijvoorbeeld niet tevreden over hoe u behandeld of geïnformeerd bent. Dan kunt u uw klacht indienen op een manier die voor u het beste werkt via onze interne klachtenprocedure. Dit kan telefonisch, via een e-mail of per brief. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u om uw relatienummer bij het pensioenfonds (begint met xyz) en uw telefoonnummer te vermelden in uw klacht. Of als u ons belt, om deze informatie bij de hand te houden. Wilt u duidelijk aangeven dat het om een klacht gaat en waarover de klacht precies gaat?  U vindt op onze contactpagina hoe u contact kan opnemen met ons klantteam.

Wanneer ontvangt u onze reactie?
U krijgt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging per e-mail van onze administrateur. Een klacht wordt in beginsel binnen 10 werkdagen na ontvangst door onze administrateur afgehandeld.

Wanneer wij wachten op aanvullende informatie van uw kant, wordt de reactieperiode hierop aangepast, totdat wij de informatie van u hebben ontvangen.

Dan kunt u zich wenden tot het (uitvoerend) bestuur van SBZ Pensioen. Wij vragen u dit binnen 4 weken te doen. De klacht wordt vanaf dan als een klacht in beroep aangeduid in de communicatie. U kunt dat op dezelfde wijze doen als het indienen van uw klacht, maar u vermeldt dat u een klacht in beroep heeft voor het (uitvoerend) bestuur. Onze administrateur zorgt dat uw klacht in beroep bij het (uitvoerend) bestuur terecht komt.

Wanneer ontvangt u de reactie van het (uitvoerend) bestuur?
Het (uitvoerend) bestuur geeft u uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht in beroep een reactie.

Wanneer wij wachten op aanvullende informatie van uw kant, wordt de reactieperiode hierop aangepast, totdat wij de informatie van u hebben ontvangen. 

Dan spreken we van een geschil. In dat geval volgt u verder de externe klachtenprocedure. 

U kunt uw geschil voorleggen aan de Geschillen Instantie Pensioenfondsen wanneer:

U een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een klacht over de uitvoering van het pensioenreglement door de pensioenuitvoerder heeft.
Een beslissing op uw klacht te lang uitblijft (> 12 weken na het indienen van uw klacht). U kunt overeenkomen om alsnog de interne klachtenprocedure te doorlopen;

In alle overige gevallen kunt u uw geschil voorleggen aan de rechter.

Geschillen Instantie Pensioenfondsen
Het beroepschrift dient u kosteloos in bij de Geschillen Instantie Pensioenfondsen via hun website: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl. 

Verzoek tot bemiddeling of advies
Daarbij kunt u aangeven of u eerst nog bemiddeling wenst via de Ombudsman Pensioenen of dat u direct een advies wenst van de Geschillen Instantie Pensioenfondsen.

Verzoek om een niet-bindend advies
Een advies van de Geschillen Instantie Pensioenfondsen is bindend, behalve wanneer u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.  


Rechter
Zolang er geen bindend advies is gegeven heeft u altijd het recht om u met een vordering tot de rechter te wenden. Wanneer er wel een bindend advies is gegeven is de gang naar de rechter alleen nog mogelijk bij ernstige gebreken van dit bindend advies. Meer informatie over de procedure en bij welke rechtbank u een procedure aanhangig kunt maken, vindt u op rechtspraak.nl.

Heeft u meer informatie nodig? Klik dan op 1 van de onderstaande documenten.

Meer informatie over klachten en geschillen