Het Klimaatplan van SBZ Pensioen

Ons pensioenfonds steunt het Klimaatakkoord van Parijs en daarom leveren wij een actieve bijdrage aan het behalen van de doelstellingen die hierin zijn afgesproken. Deze klimaatdoelen hebben we, samen met de stappen die wij in eerdere jaren al hebben gezet, opgenomen in een Klimaatplan.

Welke stappen hebben we al gezet?
Ons pensioenfonds gaat al meerdere jaren het gesprek aan met bedrijven die een relatief hoge co2-voetafdruk (“footprint”) hebben. Als we na langere tijd zien dat deze dialoog niet werkt, dan stoppen we met beleggen in dit bedrijf. Ook zijn we al een tijd gestopt met beleggen in bedrijven die meer dan 10% van hun omzet realiseren via energieopwekking uit thermische steenkool, oliewinning uit teerzanden en/of winning uit poolgebied.

Welke klimaatdoelen pakken we de komende jaren op?
In de periode 2023 t/m 2026 staan de volgende acties gepland:

  • We streven ernaar om in zowel onze beleggingen in aandelen als in bedrijfsobligaties de actieve dialoog aan te gaan met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor minimaal 70% van de uitstoot in die beleggingsportefeuilles;
  • We willen met deze dialoog bereiken dat deze bedrijven concrete en ambitieuze doelstellingen neerzetten voor de vermindering van hun c02-uitstoot;
  • Als we onvoldoende voortgang zien bij deze bedrijven dan wordt er niet langer in belegd. Dat geldt ook voor die bedrijven die niet over hun uitstoot willen rapporteren;
  • We gaan minimaal 10% van onze beleggingen in bedrijfsobligaties investeren in groene bedrijfsobligaties (“green bonds”).
  • We voegen het thema “ontbossing tegengaan” toe aan onze focusthema’s
  • We onderzoeken welke doelen we onszelf op het bredere thema “biodiversiteit” willen stellen

De periode 2027 t/m 2030 gebruiken we om het effect van onze acties te evalueren.

Nieuwsgierig geworden? 
Lees er meer over in ons klimaatplan (pdf). Wij willen onze deelnemers graag goed informeren over ons beleid en de uitwerking daarvan in de praktijk. U leest hier meer over op onze Verantwoord Beleggen webpagina’s.