24e plaats voor ons MVB-beleid

VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) onderzoekt elk jaar hoe de in totaal 49 grootste pensioenfondsen in Nederland uitvoering geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Bij de beoordeling wordt gekeken naar het beleid, de aard van de daadwerkelijke beleggingen en de verantwoording van de resultaten.

Uitslag jaarlijkse ranking: SBZ Pensioen op 24e plaats
In de ranking die VBDO jaarlijks publiceert, staat SBZ Pensioen dit jaar op de 24e plaats. Vorig jaar stond SBZ Pensioen op de 16e plaats. Als we kijken naar fondsen van vergelijkbare grootte, is SBZ Pensioen in de middenmoot geëindigd. Vorig jaar stond SBZ Pensioen in deze peergroup op de 3e plaats. Het bestuur van SBZ Pensioen had uiteraard gehoopt op een hogere plaatsing. Wij vinden MVB belangrijk en geven hier ook veel aandacht aan. De lagere plaatsing is wel verklaarbaar.

Totaalscore op diverse onderdelen is gestegen
VBDO scoort de pensioenfondsen op verschillende onderdelen. De totaalscore van SBZ Pensioen is ten opzichte van vorig jaar gestegen. SBZ Pensioen scoort op 3 van de 4 beoordelingscriteria beter, doordat SBZ Pensioen zich ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid. SBZ Pensioen is desondanks geëindigd op een lagere plaats in de ranglijst. Dit komt omdat andere pensioenfondsen zich sneller hebben ontwikkeld. Een deel van de pensioenfondsen heeft in 2022 of begin 2023 bijvoorbeeld een klimaatplan vastgesteld. SBZ Pensioen heeft dat in november 2023 gedaan. Dit is nog niet meegenomen door VBDO.

Vooruitblik
In het klimaatplan (pdf) staan onder andere doelstellingen op het voeren van actieve dialoog met bedrijven in vervuilende sectoren, verlaging van de CO2-uitstoot en het beleggen in groene obligaties. VBDO neemt dit mee in de beoordeling in 2024. In 2024 zullen wij ons beleid verder ontwikkelen rondom het thema ontbossing en, waar mogelijk, breder op het gebied van biodiversiteit. Daarnaast werkt SBZ Pensioen continu aan betere informatievoorziening voor deelnemers, onder andere over duurzaamheid.

Meer over ons MVB-beleid

Meer over het VBDO-onderzoek (pdf)