De wet Waardeoverdracht Klein Pensioen (WOKP) is aangepast

Door de wijziging kunnen nu ook kleine pensioenen, die zijn ontstaan door een andere reden dan ontslag, automatisch worden overgedragen. Een klein netto pensioen valt hier ook onder en kan dus ook worden afgekocht.

Kijk voor meer informatie over de afkoop van kleine pensioen bij Afkoop.