Het nieuwe pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen is behandeld door de Tweede Kamer. Er waren in het voortraject veel onduidelijkheden bij de Kamerleden. Er kwamen ook op het laatste moment nog veel wijzigingsvoorstellen. Daarom heeft de Tweede Kamer de wet artikelsgewijs besproken in plaats van integraal. De Tweede Kamer heeft uiteindelijk de wet goedgekeurd. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel gaan de nieuwe regels in. Naar verwachting is dit op 1 juli 2023. Het pensioenfonds heeft samen met de sociale partners vervolgens tot 1 januari 2027 de tijd om alle aanpassingen door te voeren.

SBZ Pensioen maakt zich hard voor een beter pensioen
We willen een zo goed mogelijk pensioenstelsel. Daarom trok het SBZ-bestuur bij diverse landelijke instanties aan de bel. We hebben gesproken met Kamerleden, het ministerie, de Pensioenfederatie en De Nederlandsche Bank om de pensioenuitkeringen beter te beschermen zonder dat jongeren daar onnodig geld voor opzij hoeven zetten. Onze lobby heeft geleid tot een wijziging van de wet.

Welke stappen heeft SBZ Pensioen nog meer gezet?
Ondanks de onzekerheid over de inhoud en doorgang van de wet heeft SBZ stappen kunnen zetten in de voorbereiding. We hebben samen met sociale partners de eerste berekeningen gemaakt om te bekijken wat de effecten op de pensioenen zijn na inwerkingtreding van de wet. Daarnaast werken wij met onze pensioenadministrateur hard aan de benodigde IT-aanpassingen. En met onze vermogensbeheerder hebben we een plan uitgewerkt om de beleggingsadministratie aan te passen. Hiermee hebben wij al veel ervaring omdat wij al premieregelingen uitvoeren.

Welke stappen zet SBZ Pensioen de komende tijd?
We helpen onze aangesloten werkgevers om samen met de sociale partners een transitieplan op te stellen waarin alle keuzes, overwegingen en berekeningen voor de nieuwe pensioenregeling zijn opgenomen. Het pensioenfonds stelt vervolgens een implementatieplan op. In dit plan staan zaken die nodig zijn om de nieuwe regeling te kunnen starten. Ook staat hierin hoe het pensioenfonds omgaat met opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten en wat de overwegingen daarbij zijn. Het communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan. In het communicatieplan legt het pensioenfonds vast hoe en wanneer deelnemers worden geïnformeerd. U krijgt rond de overstap inzicht in de persoonlijke pensioensituatie vlak vóór en na de overstap.

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rondom het Pensioenakkoord?
Op onze pagina Pensioenakkoord leest u wat er gaat veranderen, wat het betekent voor uw pensioen en leest u wat u zelf alvast kunt doen. Houd onze website in de gaten en zorg dat u op de hoogte blijft.

Pensioenakkoord

Wilt u meer nieuws lezen over het Pensioenakkoord?
Alle nieuwsberichten over het Pensioenakkoord vindt u overzichtelijk op 1 centrale plek.

Heeft u vragen?
Bekijk dan eerst onze veelgestelde vragen. Heeft u hierna nog vragen? Neemt u hiervoor gerust contact op met ons klantteam. Zij helpen u graag!