SBZ Pensioen verhoogt de pensioenen in 2023

Het bestuur kijkt elk jaar of het uw pensioen kan verhogen met een toeslag. Voor de Middelloonregeling is de verhoging 5,90% per 1 januari 2023. Dat is de maximaal mogelijke toeslag bij de wettelijke regels. Hieronder leest u meer over de toeslag per regeling. De verhogingen verwerken wij uiterlijk voor de uitkeringen van maart 2023, uiteraard met terugwerkende kracht.

Pensioenfondsen hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid gekregen om extra toeslag te verlenen over 2022. SBZ Pensioen kan hier helaas geen gebruik van maken. Het is daarvoor noodzakelijk dat er een intentie wordt uitgesproken dat de bestaande pensioenen in de Middelloonregeling bij invoering van het nieuwe pensioenstelsel variabel worden gemaakt. Dat is een groot besluit dat nog niet is genomen.

Uw pensioen in de Middelloonregeling stijgt per 1 januari 2023 met 5,90%
Verhogen met een toeslag is mogelijk wanneer de dekkingsgraad boven de 110% ligt. De beleidsdekkingsgraad met 120,5% op peildatum 31 oktober 2022 was hoger. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen verhogen. Per 1 januari 2023 verhogen wij de pensioenen in de Middelloonregeling met 5,90% van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die een premievrij pensioen heeft. De toeslagverlening is ook van toepassing op het nabestaandenpensioen.

Krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen?
De verandering van dit pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. U krijgt begin 2023 persoonlijk bericht over de aanpassing per 1 januari 2023.

Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling?
Uw persoonlijk pensioenkapitaal beweegt mee met de rendementen op uw beleggingen. Het Collectief Variabel Pensioen (CVP) wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Daarom is toeslagverlening niet van toepassing. De toeslagverlening van 5,90% is wel van toepassing op het nabestaandenpensioen.

Krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen?
De verandering van dit pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. U krijgt begin 2023 persoonlijk bericht over de aanpassing per 1 januari 2023.

Neemt u ook deel aan de Nettopensioenregeling?
Uw persoonlijk pensioenkapitaal beweegt mee met de rendementen op uw beleggingen. Het Collectief Variabel Pensioen (CVP) wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd of verlaagd aan de hand van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Daarom is toeslagverlening niet van toepassing.