16e plaats voor ons MVB-beleid

VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) onderzoekt elk jaar hoe de in totaal 49 grootste pensioenfondsen in Nederland uitvoering geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Bij de beoordeling wordt gekeken naar het beleid, de aard van de daadwerkelijke beleggingen en de verantwoording van de resultaten.

Uitslag jaarlijkse ranking: SBZ Pensioen op 16e plaats
In de ranking die VBDO jaarlijks publiceert, staat SBZ Pensioen dit jaar op de 16e plaats. Vorig jaar stond SBZ Pensioen op de 14e plaats. Als we kijken naar fondsen van vergelijkbare grootte, is SBZ Pensioen op de 3e plaats geëindigd. Vorig jaar stond SBZ Pensioen in deze peergroup ook op de 3e plaats.

Totaalscore op de diverse onderdelen is gestegen
VBDO scoort de pensioenfondsen op verschillende onderdelen. De totaalscore van SBZ Pensioen is ten opzichte van vorig jaar gestegen. SBZ Pensioen scoort op alle 4 de beoordelingscriteria beter, doordat SBZ Pensioen zich ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een Landenbeleid en het meenemen van deelnemers en andere stakeholders in het vormgeven van duurzaamheidsactiviteiten.

Vooruitblik: concreter klimaatbeleid
SBZ Pensioen is, ondanks de hogere score, ten opzichte van vorig jaar lager geëindigd op de ranglijst van VBDO. Dit komt met name doordat een aantal andere pensioenfondsen grote(re) stappen hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. We zien hierbij dat het belangrijk is om een concrete klimaatdoelstelling te hebben en transparant te blijven over duurzaamheid naar de deelnemers. SBZ Pensioen is in 2022 begonnen met het ontwikkelen van een concreter klimaatbeleid. We verwachten in 2023 op basis hiervan een klimaatdoelstelling te kunnen formuleren en implementeren in de beleggingsportefeuille Daarnaast werkt SBZ Pensioen continu aan betere informatievoorziening voor deelnemers, onder andere over duurzaamheid.

Meer over ons MVB-beleid

Meer over het VBDO-onderzoek (pdf)