Collectief Variabel Pensioen

In de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. U koopt met dit kapitaal een variabel of vast pensioen in. Daarvoor maakt u op uw 58e een voorlopige keuze voor een vaste of variabele uitkering. Op uw pensioendatum maakt u de definitieve keuze. Kiest u voor variabel of maakt u geen keuze, dan gaat u deelnemen aan het Collectief Variabel Pensioen, oftewel CVP.

✔ In CVP delen deelnemers van 58 jaar en ouder beleggings- en verzekeringsrisico's en de bijbehorende rendementen.

✔ Deze regeling sluit aan bij de Flexibele Premieregeling in het toekomstige pensioenstelsel.

Thema's CVP op LinkedIn
In de afgelopen weken heeft u op de LinkedIn-pagina van SBZ Pensioen veel informatie kunnen lezen over het Collectief Variabel Pensioen (CVP).

LinkedIn SBZ Pensioen

✔ Wat is Collectief Variabel pensioen?

✔ Van opbouw- naar uitkeringsfase

✔ De voordelen van variabel pensioen

✔ De voordelen van risico's delen

✔ Risico's beheersen in CVP

✔ Reserve-opbouw in de nieuwe pensioenregeling

Meer informatie?
Lees meer over het Collectief Variabel Pensioen op onze website. Of neem contact op. Het klantteam helpt u graag.

Collectief variabel pensioen

Wilt u via LinkedIn op de hoogte blijven van SBZ Pensioen? Volg ons op LinkedIn SBZ Pensioen