Wat betekenen de verschillende bedragen van mijn pensioen?

Regelmatig krijgen we vragen van deelnemers hoe ze de bedragen van hun pensioen moeten lezen. En dan zijn er ook nog veel verschillende plekken waar u deze kunt vinden.

Opbouw van dit document
Als eerste hebben wij een schematisch overzicht gemaakt per informatiebron. Vervolgens lichten wij de verschillende bedragen toe zodat u beter begrijpt wat u krijgt als u met pensioen gaat.

Achtergrondinformatie
WSBZ Pensioen voert verschillende regelingen uit. Dit zijn de Middelloonregeling, de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling. In de Beschikbarepremieregeling en de Nettopensioenregeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum koopt u hiervan een variabel of vast pensioen in. Kiest u vanuit de Beschikbarepremieregeling voor een variabel pensioen? Dan zetten wij uw individueel pensioenkapitaal in 10 jaar tijd geleidelijk om in pensioenaanspraken in het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Weet u niet welke regeling voor u geldt? Vraag dit dan na bij uw werkgever of kijk bij Mijn Pensioen.

MIDDELLOONREGELING

BESCHIKBAREPREMIEREGELING

NETTOPENSIOENREGELING

COLLECTIEF VARIABEL PENSIOEN

Verschillende informatiebronnen
U wordt op diverse manieren geïnformeerd over uw pensioen. Via onderstaande informatiebronnen kunt u meer informatie vinden over de hoogte van uw pensioen.

  1. Mijn Pensioen. Uw deelnemerportaal via onze website sbzpensioen.nl.
  2. Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  3. Collectief Variabel Pensioen (CVP)
  4. Waardeoverzicht per kwartaal.
  5. MijnPensioenoverzicht.nl. Dit is het nationaal pensioenregister.

Per informatiebron leggen wij uit wat u daar ziet. Bijvoorbeeld uw pensioen bij SBZ Pensioen, in- of exclusief AOW. Bedragen voor of na belasting. Euro’s van nu of van later. Wij begrijpen dat dit verwarrend kan zijn. Wij zijn er zelf ook niet altijd gelukkig mee. De oorzaak van de verschillen ligt er soms in dat we verplicht zijn om berekeningen op een bepaalde manier te maken voor de ene bron, terwijl dat weer niet gewenst is voor een andere bron.

Vragen?
Lees dan eerst onze een uitgebreide toelichting op de bedragen. Heeft u hierna nog vragen? Neemt u hiervoor gerust contact op met ons klantteam. Zij helpen u graag!