Nominatie Innovatie-prijs Pensioen Pro Awards 2022

SBZ Pensioen is genomineerd voor de Pensioen Pro Awards 2022 in de categorie Innovatie.

De Pensioen Pro Awards zijn jaarlijkse vakprijzen voor de pensioensector. De winnaars worden door een vakjury gekozen, waarna de uitslag op dinsdagavond 4 oktober bekend wordt gemaakt. De nominatie is anoniem. Dit betekent dat SBZ Pensioen niet weet wie haar heeft genomineerd.

Wie is SBZ Pensioen?
SBZ Pensioen is het vrijwillige bedrijfstakpensioenfonds voor organisaties werkzaam in of verwant aan de verzekeringssector en de financiële sector. Het fonds telt 49 aangesloten ondernemingen en 43.085 (gewezen) werknemers en gepensioneerden. Het belegd vermogen van het fonds is zo'n € 5,8 miljard. Per eind augustus 2022 was de actuele dekkingsgraad 126,3% en beleidsdekkingsgraad 118,5%.

SBZ Pensioen sorteert voor op de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel
“Veel werkgevers zijn al overgestapt naar de Beschikbarepremieregeling. Deze regeling vormt volgens SBZ Pensioen een blauwdruk voor de regeling in het nieuwe stelsel. Hierdoor wordt de overstap naar het nieuwe stelsel makkelijker”, aldus de motivatie bij de nominatie. Verder wordt aangegeven dat het bestuur zeer professioneel is, met echt hart voor de deelnemers, maar ook voor het duurzaam voortbestaan van het fonds.

“Ook op gebied van vermogensbeheer toont het fonds zich innovatief”
SBZ ging op zoek naar de beste fiduciair manager voor de toekomst. Gebruikelijk bij zo’n selectietraject is om vermogensbeheerders direct een uitgebreide vragenlijst te laten invullen. Maar SBZ nodigde vermogensbeheerders uit om zich persoonlijk voor te stellen. Partijen gaven een presentatie over hoe ze omgaan met het beleggen in premieregelingen. Hiermee bespaarde SBZ Pensioen de vermogensbeheerders veel tijd en het leverde het bestuur veel inzichten op”. Een win-winsituatie. “Dit getuigt van lef, maar laat ook zien dat ze met gezond verstand op een nieuwe manier naar de markt durven kijken”. SBZ Pensioen is trots op deze nominatie.
Lees hier meer over vermogensbeheer van SBZ Pensioen.

Lees het volledige artikel over de Pensioen Pro Awards 2022.