Mogelijkheid toeslagverlening pensioenfondsen verruimd

Per 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd op het gebied van toeslagverlening.

Het wordt mogelijk dat pensioenfondsen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% een toeslag mogen toekennen.

SBZ Pensioen heeft hierover nog geen besluit genomen en zal met sociale partners overleggen. Wij informeren u als hier meer bekend over is. Houd deze website in de gaten voor meer nieuws.