Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2022

Vanaf 24 mei tot en met 7 juni 2022 konden pensioengerechtigden van SBZ Pensioen hun stem uitbrengen op kandidaten voor een zetel vanuit de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan (VO) zitten. De Verkiezingscommissie stelde op vrijdag 10 juni 2022 de uitslag vast.

De vastgestelde uitslag
In het Verantwoordingsorgaan waren 3 zetels beschikbaar voor vertegenwoordigers vanuit de pensioengerechtigden. Er waren 5 kandidaten voor 3 zetels. De Verkiezingscommissie heeft vastgesteld dat in totaal 207 pensioengerechtigden hebben gestemd en zij hebben 430 geldige stemmen uitgebracht. Dit is de vastgestelde uitslag (op volgorde van de meeste stemmen):

Kandidaat
 De heer Mat Maijer
 Mevrouw Josine Derks
 De heer Cees de Graaff
 De heer Willem Versloot
 De heer Rene van den Broek

Verdere procedure
Op basis van deze uitslag heeft het Bestuur het voornemen om de heer Mat Maijer, mevrouw Josine Derks en de heer Cees de Graaff per 1 juli 2022 te (her)benoemen.

Heeft u nog vragen over de verkiezingen?
Stuur ons dan een e-mail.