Wetsvoorstel ‘Toekomst Pensioenen’ naar de Tweede Kamer

Op 30 maart 2022 is het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP) aangeboden aan de Tweede Kamer. Een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

Het wetsvoorstel ligt in het verlengde van de conceptversie van vorig jaar.
Op basis van de reacties is het wetsvoorstel door het kabinet op onderdelen aangepast en verduidelijkt. Dit wetsvoorstel wordt nu eerst in de Tweede Kamer besproken. Hierna neemt de Eerste Kamer het in behandeling.

Er verandert nu nog niets voor u
Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer, gaat de wet in vanaf 1 januari 2023. De eerste mogelijkheid om over te gaan naar één van de nieuwe pensioenregelingen is op 1 januari 2024 en uiterlijk op 1 januari 2027. SBZ Pensioen wil sneller. Daarom maken we vaart met het opzetten van de nieuwe pensioenregeling. Uw pensioenopbouw is dan eerder afgestemd op de economische situatie.

SBZ Pensioen in gesprek met Sociale partners
We gaan het wetsvoorstel goed bestuderen en op basis hiervan in goed overleg met Sociale partners.

Wilt u weten wat er tot nu toe is gebeurd en hoe de planning eruitziet?
Bekijk dan onze Pensioenakkoord pagina over het nieuwe pensioenstelsel. Zodra er nieuws is informeren wij u via deze pagina en in onze e-nieuwsbrief PensioenActueel.