SBZ Pensioen verkoopt groot deel Russische beleggingen

SBZ Pensioen volgt met grote zorg de ontwikkelingen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne en is geschokt over de Russische inval in Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die hier slachtoffer van is, in en buiten Oekraïne. We leven ook mee met iedereen die dierbaren in Oekraïne heeft.

Ongeveer 0,3% van onze portefeuille is belegd in Russische obligaties en aandelen. Voor de Russische staatsobligaties geldt dat SBZ Pensioen al voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak, besloten heeft deze te verkopen. De implementatie van dit besluit vindt de komende weken plaats.

SBZ verkoopt ook altijd alle beleggingen die op (inter)nationale sanctielijsten komen te staan. SBZ Pensioen wil op geen enkele manier bijdragen aan de grove schending van mensenrechten die op dit moment in Oekraïne plaatsvindt door Rusland. Hiermee volgen we ons geldende beleid. Periodiek wordt ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) geëvalueerd en zo nodig aangepast. De inval is aanleiding voor een dergelijke evaluatie. Wanneer de resterende aandelen of bedrijfsobligaties van Russische bedrijven niet meer passen binnen dit beleid, zullen wij deze verkopen.

Effect van de oorlog op onze dekkingsgraad
Koersen van beleggingen in betrokken landen staan zwaar onder druk. Dit geldt ook voor de valuta van betrokken landen. Dit is nadelig voor de dekkingsgraad, ook al zijn de verliezen buiten de regio tot nu toe beperkt. De rente die van belang is voor de berekening van de pensioenen is gestegen en dat is voordelig voor de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad sinds de start van het jaar gedaald van 116,4% naar 113,0% per 28 februari 2022.