Criteria: handig hulpmiddel bij contractkeuze door werkgevers

De keuzes die sociale partners en pensioenfondsen moeten maken omtrent het Pensioenakkoord zijn niet misselijk.

De contractvorm moet aansluiten bij diverse criteria
Wij hebben een overzicht opgesteld met een vergelijking tussen de Solidaire en Flexibele premieregeling op basis van een aantal criteria. De criteria die we hierbij hanteren moeten aansluiten bij de karakteristieken en wensen van de doelgroep, de risicobereidheid en -tolerantie van deelnemers, de operationele uitvoerbaarheid, de uitlegbaarheid en ga zo maar door.

Welke regeling kiest u in het nieuwe pensioenstelsel voor uw werknemers?
In de periode tot 1 september 2022 nemen wij u als werkgever mee in de besluitvorming over de contractkeuze. We willen graag vóór 1 september 2022 uw keuze vernemen. Hierover nemen wij contact met u op en met sociale partners. Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin Schokker, uitvoerend bestuurder, via 06 53 16 96 73 of e-mail.

Bekijk en vergelijk de criteria (pdf)