Werknemers aan- of afmelden

Werknemers die bij u in dienst komen, nemen direct deel aan de pensioenregeling. U levert hiervoor bij SBZ Pensioen alle gegevens aan.

Nieuwe werknemers meldt u binnen 1 maand aan
Binnen 1 maand na indiensttreding meldt u werknemers aan bij het pensioenfonds. Daarna ontvangt uw werknemer binnen 3 maanden een brief met informatie over de pensioenregeling. Uitzendkrachten en stagiaires hoeft u niet aan te melden.

Loon- en dienstverbandgegevens geeft u door via uw salarispakket via Uniforme Pensioenaangifte (UPA).

Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

Werknemers die weggaan meldt u binnen 1 maand af
De premiebetaling stopt. Blijft uw werknemer wel in de zuivelindustrie werken? Dan bouwt hij of zij via de nieuwe werkgever verder aan zijn of haar pensioen.

U heeft geen personeel meer
Meld uw werknemers af via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Uw aansluiting blijft bestaan. Daarom vragen wij toch ieder jaar de loongegevens op. De premiebetaling stopt als u geen personeel meer heeft.

Lees meer over onze pensioenregelingen

Middelloonregeling

Nettopensioenregeling

Beschikbarepremieregeling