Premiebetaling

Bij de berekening van het pensioen gaat SBZ Pensioen uit van de feitelijke pensioenkosten. U levert hiervoor het jaarsalaris van al uw werknemers aan.

Bent u net aangesloten bij SBZ Pensioen en heeft u van ons inloggegevens gekregen? Meld uw werknemers dan meteen aan. Dit is van belang voor het vaststellen van de pensioenkosten.

Wat moet u weten?

 • Hoe betaal ik de pensioenpremie?
  U ontvangt iedere maand een factuur aan het eind van de maand. U betaalt de premiebedragen op deze factuur. Dit doet u bij voorkeur door automatische incasso.
 • Vervaldatum
  Op elke nota staat een duidelijke vervaldatum. Bij te late betaling kunnen we een boeterente in rekening brengen.
 • Melding premieachterstand
  Heeft u een betalingsachterstand? Meld dit dan zo snel mogelijk. Gebruik daarvoor het formulier Melding betalingsachterstand premies (pdf). Heeft u het formulier gedownload, ingevuld en ondertekend? Stuur het ons dan via e-mail. Bij een betalingsachterstand is SBZ Pensioen bevoegd om uw werknemers hierover te informeren. We zien dit als een uiterste middel en overleggen eerst met u, voordat uw werknemers worden geïnformeerd.
 • Vermindering pensioenpremies
  Als werkgever heeft u de bevoegdheid om de bijdrage aan de pensioenregeling te verminderen of te beëindigen als de financiële situatie het niet meer toelaat om premies te betalen. Als u deze bevoegdheid gebruikt, moeten uw werknemers en SBZ Pensioen daarvan op de hoogte worden gebracht. Ook is een verklaring van uw accountant noodzakelijk.