Premiebetaling

Bij de berekening van het pensioen gaat SBZ Pensioen uit van de feitelijke pensioenkosten. U levert hiervoor het jaarsalaris van al uw werknemers aan.

Bent u net aangesloten bij SBZ Pensioen en heeft u van ons inloggegevens gekregen? Meld uw werknemers dan meteen aan. Dit is van belang voor het vaststellen van de pensioenkosten.

Wat moet u weten?

 • Hoe betaal ik de pensioenpremie?
  U ontvangt iedere maand een factuur aan het eind van de maand. U betaalt de premiebedragen op deze factuur.
 • Vervaldatum
  Op elke nota staat een duidelijke vervaldatum. Bij te late betaling brengen we een boeterente in rekening.
 • Melding premieachterstand
  Bij een betalingsachterstand is SBZ Pensioen bevoegd om uw werknemers hierover te informeren. We zien dit als een uiterste middel en overleggen eerst met u, voordat uw werknemers worden geïnformeerd.
 • Vermindering pensioenpremies
  Als werkgever heeft u de bevoegdheid om de bijdrage aan de pensioenregeling te verminderen of te beëindigen als de financiële situatie het niet meer toelaat om premies te betalen. Als u deze bevoegdheid gebruikt, moeten uw werknemers en SBZ Pensioen daarvan op de hoogte worden gebracht. Ook is een verklaring van uw accountant noodzakelijk.