Kerncijfers

Dit zijn de kerncijfers voor SBZ Pensioen in 2023.

Franchise 2023
De franchise is dat deel van het inkomen, waarover u geen pensioen opbouwt. De meest voorkomende franchises zijn:

  • Voor cao zorgverzekeraars € 16.322,-
  • Voor cao verzekeringsbedrijf binnendienst € 16.322,- met opbouwpercentage 1,875%
  • Voor cao verzekeringsbedrijf binnendienst € 15.621,- met opbouwpercentage lager dan 1,875%

Mogelijk wijkt de bij uw werkgever geldende franchise af van het bovenstaande, omdat uw werkgever hierover andere afspraken heeft gemaakt.

Maximum pensioengevend salaris 2023
Over het salaris tot dit grensbedrag kunt u pensioen opbouwen bij SBZ Pensioen: € 128.810,-

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen 2023
Voor de basisregeling (in geval van aanvulling vanaf de datum waarop het arbeidsongeschiktheidspensioen in gaat, gedurende 4 jaar).

  • Over het salaris tot het maximumdagloon 0,11%
  • Over het salaris boven het maximumdagloon 2,2%

Voor de aanvullende regeling (in geval van aanvulling tot de pensioendatum of eerdere AOW-datum)

  • Over het salaris tot het maximumdagloon 0,44%
  • Over het salaris boven het maximumdagloon 2,42%

Maximum SV-loon 2023
Dit is het maximum loon waarover u een uitkering kunt krijgen van een sociale verzekering van de overheid: € 66.956,94.

Afkoopgrens 2023
Dit is de grens die de overheid heeft vastgesteld voor een klein pensioen (bruto per jaar): € 594,89.

Tijdelijk partnerpensioen 2023
€ 17.859,72 (maximaal, inclusief Anw).

Kerncijfers

Overzicht variabelen