Wachtgeld en pensioenopbouw

Deze informatie is voor werkgevers met werknemers met wachtgeld en pensioenopbouw elders:

Bij een deelnemer die:

  • gebruik maakt van de wachtgeldregeling als genoemd in de cao Zorgverzekeraars of cao VGZ en ook
  • elders een dienstverband heeft waarbij pensioen wordt opgebouwd, kan voor de berekening van de pensioengrondslag voor de wachtgeldregeling rekening worden gehouden met de pensioenopbouw elders.

De (wachtgeld) werkgever moet dan een fictief parttime percentage berekenen:
(Pensioengevend salaris voor de wachtgeldregeling -/- Pensioengevend salaris elders) / Pensioengevend salaris voor de wachtgeldregeling X 100%

Het fictieve parttime percentage wordt aan SBZ Pensioen doorgegeven volgens de reguliere kanalen.