Webinar Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel laptop webinar

Tijdens het webinar vertellen wij u in ongeveer een half uur over het onderwerp. Daarna is er tijd voor het stellen van uw vragen.

Start het webinar

Vergadering-id: 338 927 767827
Wachtwoordcode: 4N9mzv
Teams downloaden | Deelnemen op het web

Of deelnemen via telefoon (alleen audio)
+31 20 708 6901,,434391151# Netherlands, Amsterdam
Id voor telefonische vergadering: 434 391 151#
Een lokaal nummer zoeken | Pincode opnieuw instellen
Meer informatie | Opties voor vergadering

Voor wie
Deelnemers in de Beschikbarepremieregeling of Nettopensioenregeling.

Meer over dit onderwerp
In de Beschikbarepremieregeling of Nettopensioenregeling bouwt u een individueel pensioenkapitaal op. Wij beleggen uw premies in een risicoprofiel naar keuze: Offensief, Neutraal of Defensief. Met het risicoprofiel bepaalt u zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. We lichten toe hoe u deze keuze kunt maken.

Lees meer over Risicoprofiel bepalen

Meld u aan voor het webinar

Kijk het webinar terug
Na afloop van het webinar vindt u hier de opname en presentatie van het webinar.