Sociale partners ZN kiezen voor flexibele premieregeling

We krijgen in Nederland een nieuw pensioenstelsel. Alle werkgevers moeten aangeven welke nieuwe pensioenregeling zij kiezen. Valt u onder de cao Zorgverzekeraars? Dan gaat dit bericht over uw nieuwe pensioenregeling vanaf (naar verwachting) 1 juli 2026.

Sociale partners kiezen voor de flexibele premieregeling
In ons eerdere nieuwsbericht op 19 maart berichtten wij u dat sociale partners Zorgverzekeraars Nederland hun keuze bekend hebben gemaakt. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen (samen de sociale partners) hebben na een zorgvuldig traject gekozen voor de zogenaamde flexibele premieregeling met collectief variabel pensioen. De flexibele premieregeling is in grote lijnen hetzelfde als de huidige pensioenregeling van ZN: de Beschikbarepremieregeling. Dat is een belangrijke reden waarom de sociale partners kiezen voor de flexibele premieregeling.

Alle keuzes zijn vastgelegd in een Transitieplan
Dit plan is samen met andere onderhandelingsresultaten van sociale partners voorgelegd aan de leden van de vakbonden. De leden zijn akkoord en hebben het transitieplan ondertekend. Het transitieplan kunt u op onze webpagina Wat gaat er veranderen? nalezen. Ook in ons eerdere nieuwsbericht op 19 maart leest u meer over de keuzes die gemaakt zijn.

SBZ Pensioen beoordeelt of het de wensen van sociale partners kan en wil uitvoeren
Dit vereist nog veel afstemming, bijvoorbeeld met onze pensioenadministrateur, vermogensbeheerders, verantwoordingsorgaan en toezichthouder. Onze pagina’s over het nieuwe pensioenstelsel passen wij aan de keuzes in het transitieplan aan, zodra SBZ Pensioen heeft besloten of het de wensen van sociale partners kan en wil uitvoeren.

Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft
De komende tijd zullen wij meer informatie delen over de nieuwe pensioenregeling en de keuzes die u heeft. Wij houden in 2024 weer webinars. Tijdens deze webinars zoomen wij dieper in op specifieke onderwerpen en heeft u de mogelijkheid om uw vragen te stellen. Bekijk onze webinarpagina en schrijf u in voor de webinars die voor u interessant zijn. En volg onze pagina over het nieuwe pensioenstelsel.

LEES HET TRANSITIEPLAN VAN ZN BIJ WAT GAAT ER VERANDEREN