Sociale partners Zorgverzekeraars Nederland kiezen voor flexibele premieregeling

We krijgen in Nederland een nieuw pensioenstelsel. Alle werkgevers moeten aangeven welke nieuwe pensioenregeling zij kiezen. Sociale partners Zorgverzekeraars Nederland hebben hun keuze bekend gemaakt. Valt u onder de cao Zorgverzekeraars? Dan gaat dit bericht over uw nieuwe pensioenregeling vanaf (naar verwachting) 1 juli 2026.

Sociale partners kiezen voor de flexibele premieregeling
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen (samen de sociale partners) hebben na een zorgvuldig traject gekozen voor de zogenaamde flexibele premieregeling met collectief variabel pensioen. De flexibele premieregeling is in grote lijnen hetzelfde als de huidige pensioenregeling van ZN: de Beschikbarepremieregeling. Dat is een belangrijke reden waarom de sociale partners kiezen voor de flexibele premieregeling.

De sociale partners vinden het belangrijk dat u persoonlijke keuzes kunt maken 
De flexibele premieregeling kent twee delen: de opbouwfase, als u nog werkt, en een uitkeringsfase, als u met pensioen bent. 
Bent u nog niet met pensioen? Dan belegt SBZ belegt uw pensioenkapitaal op de manier die bij u past. U kiest hiervoor uw eigen risicoprofiel. De behaalde rendementen op uw pensioenkapitaal krijgt u zelf. U deelt die niet met andere deelnemers van SBZ Pensioen.

Op uw pensioendatum kunt u kiezen voor een vast of variabel pensioen. In beide gevallen heeft u geen persoonlijk pensioenkapitaal meer, maar deelt u risico’s in meer of mindere mate met anderen.

Als u kiest voor een variabel pensioen verandert uw pensioenuitkering ieder jaar

SBZ Pensioen gebruikt ieder jaar een deel van uw pensioenkapitaal voor uw pensioenuitkering. De rest van uw pensioenkapitaal blijven wij beleggen. Ieder jaar berekenen wij opnieuw hoeveel pensioen u ontvangt. De hoogte van de pensioenuitkering hang af van:p

  • Hoeveel vermogen u nog heeft.
  • Welk rendement er is behaald met het beleggen van uw pensioenkapitaal.
  • De rente op de markt.
  • De kosten bij SBZ Pensioen.
  • Hoe oud u naar verwachting wordt.

Een variabel pensioen geeft kans op een hoger pensioen maar is niet zonder risico.

Met de risicodelingsreserve beperken we het risico
Bij SBZ Pensioen vormen wij een ‘risicodelingsreserve’. Die zetten we in als de pensioenuitkeringen van gepensioneerden moeten worden verlaagd. We halen dan geld uit de reserve om de verlaging te verzachten of te voorkomen.

U kunt ook kiezen voor een vaste pensioenuitkering
Bij een vaste pensioenuitkering heeft u meer duidelijkheid over wat u gaat ontvangen, maar ook minder kans om uw koopkracht op peil te houden. Bijvoorbeeld wanneer de inflatie zorgt voor hogere prijzen. In uw huidige Beschikbarepremieregeling moet u voor een vast pensioen aankloppen bij een verzekeraar. Bij een verzekeraar ontvangt u vanaf uw pensioendatum tot uw overlijden doorgaans hetzelfde pensioenbedrag. SBZ Pensioen onderzoekt de mogelijkheden om voor de nieuwe regeling zelf een vaste pensioenuitkering aan te bieden, inclusief toeslagverlening. Hierover hoort u later meer.

Hoe verder?
Alle keuzes worden vastgelegd in een Transitieplan. Dit wordt samen met andere onderhandelingsresultaten van sociale partners voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Dat zal dit voorjaar gebeuren. Bij akkoord van de leden wordt het transitieplan ondertekend. Daarna ontvangt SBZ Pensioen het ondertekende transitieplan. SBZ Pensioen beoordeelt dan of het de wensen van sociale partners kan en wil uitvoeren. Dit vereist nog veel afstemming, bijvoorbeeld met onze pensioenadministrateur, vermogensbeheerders, verantwoordingsorgaan en toezichthouder.

Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft
De komende tijd zullen wij meer informatie delen over de nieuwe pensioenregeling en de keuzes die u heeft. Wij houden in 2024 weer webinars. Tijdens deze webinars zoomen wij dieper in op specifieke onderwerpen en heeft u de mogelijkheid om uw vragen te stellen. Bekijk onze webinar-pagina en schrijf u in voor de webinars die voor u interessant zijn. En volg onze pagina over het nieuwe pensioenstelsel.