Jaarverslag SBZ Pensioen: 2023 in vogelvlucht

Op 2 juli verscheen onze PensioenActueel, waarin we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen SBZ Pensioen.

Lees in de PensioenActueel meer over ons jaarverslag 2023
Het jaar 2023 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de Wet toekomst pensioenen (Wtp) werd goedgekeurd. Een wet met een lange geschiedenis die leidt tot een grote verbouwing van het Nederlandse pensioenstelsel.

SBZ Pensioen is jaren geleden gestart met de voorbereiding op het nieuwe stelsel. Daar komt bij dat het fonds in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring heeft opgedaan bij het aanbieden van de Beschikbarepremieregeling (BPR) en Nettopensioenregeling (NPR), die de belangrijkste elementen bevatten van de nieuwe pensioenregeling. Deze kennis en ervaring maakt dat wij een interessant fonds zijn voor werkgevers om zich bij aan te sluiten.

Wij investeren tijd om, in het belang van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bij SBZ Pensioen, onze groeiambitie te realiseren. Hierbij staan de wensen en belangen van onze deelnemers en onze aangesloten ondernemingen voorop.

Benieuwd naar onze financiële positie, onze resultaten in de pensioenregelingen en hoe wij ons verder voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel? Hierover (en meer) leest u in ons jaarverslag 2023.

JAARVERSLAG 2023

In de PensioenActueel besteden we ook aandacht aan andere onderwerpen
We interviewden specialisten over actief vermogensbeheer. Zij vertelden hoe uw pensioen wordt belegd. Daarnaast leest u meer over uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en introduceren wij de pensioencursus: een mooie manier om straks nog meer van uw pensioen te genieten.

PENSIOENACTUEEL JULI 2024

LEES AL ONZE NIEUWSBRIEVEN

Heeft u de PensioenActueel niet in uw mailbox ontvangen?
Mogelijk is uw e-mailadres niet bekend bij SBZ Pensioen. Geef uw privé e-mailadres door op Mijn Pensioen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het klantteam van SBZ Pensioen. De medewerkers van het klantteam helpen u graag!