2023 in vogelvlucht

Het jaar 2023 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de Wet toekomst pensioenen werd goedgekeurd. Een wet met een lange geschiedenis die leidt tot een grote verbouwing van het Nederlandse pensioenstelsel.

SBZ Pensioen is jaren geleden gestart met de voorbereiding op het nieuwe stelsel. Daar komt bij dat het fonds in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring heeft opgedaan bij het aanbieden van de Beschikbarepremieregeling (BPR) en Nettopensioenregeling (NPR), die de belangrijkste elementen bevatten van de nieuwe pensioenregeling. Deze kennis en ervaring maakt dat wij een interessant fonds zijn voor werkgevers om zich bij aan te sluiten.

Wij investeren tijd om, in het belang van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bij SBZ Pensioen, onze groeiambitie te realiseren. Hierbij staan de wensen en belangen van onze deelnemers en onze aangesloten ondernemingen voorop.

Benieuwd naar onze financiële positie, onze resultaten in de pensioenregelingen en hoe wij ons verder voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel? Hierover (en meer) leest u in ons jaarverslag 2023.

Jaarverslag 2023

Heeft u nog vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij helpen u graag.