Resultaat Collectief Variabel Pensioen 2023 is bekend

Neemt u deel aan de Beschikbarepremieregeling en/of de Nettopensioenregeling en heeft u gekozen voor deelname in het Collectief Variabel Pensioen (CVP)? Lees dan snel verder.

Uw pensioen in het CVP verandert ieder jaar
Ieder jaar per 1 juli passen wij uw pensioen in het CVP aan. Dit kan een positieve of negatieve aanpassing zijn. Een variabel pensioen levert naar verwachting uiteindelijk een hoger pensioen op dan een vaste uitkering. Maar in slechte tijden is er ook een risico dat een variabele uitkering lager uitkomt dan een vaste uitkering.

Het resultaat spreiden wij over 3 jaar
Over 2023 was het resultaat op het CVP van de Beschikbarepremieregeling 1,579%. Voor de Nettopensioenregeling was het 1,530%. Dit resultaat spreiden we over 3 jaren om grote schommelingen te voorkomen. Wat het voor uw pensioen betekent, hangt dus af van de resultaten van de afgelopen 3 jaren. Of korter, als u nog niet zo lang in het CVP deelneemt.

Deze week ontvangt u een brief met uw toedeling
In uw brief leest u met welk bedrag uw pensioen wordt aangepast vanaf 1 juli.

Meer weten?
Bekijk bijvoorbeeld de video over de spreiding van het resultaat in het CVP. U vindt deze video en meer informatie over het CVP op onze webpagina Variabel of vast pensioen.

MEER INFORMATIE OVER CVP EN DE VIDEO OVER SPREIDING VAN HET RESULTAAT