In dienst

Gaat u bij een werkgever in de verzekeringssector werken? Of bij een werkgever in de financiële sector? En bent u geen uitzendkracht of stagiair? Dan regelt SBZ Pensioen uw pensioen.

Uw pensioenopbouw start meteen als u in dienst komt. Uw werkgever meldt u hiervoor aan bij SBZ Pensioen.

Wat moet u doen?
U hoeft zelf niets aan te vragen. Uw werkgever meldt u aan bij ons pensioenfonds. U krijgt daarna binnen 3 maanden meer informatie van ons. SBZ Pensioen werkt met verschillende pakketten. In de informatie die u van ons krijgt, leest u ook welk pakket u heeft.

Wat regelt u verder?
Heeft u een partner? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat wij weten dat u een partner heeft. Als u samenwoont, moet u uw partner daarom aanmelden bij ons pensioenfonds. Bent u getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap dan krijgen wij dat automatisch door via de Basisregistratie personen.

Partner aanmelden

Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen 'meenemen' naar onze pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.

Waardeoverdracht regelen