SBZ Pensioen bestaat 60 jaar

Op 19 december 1961 is SBZ Pensioen opgericht en voert sinds 1962 de pensioenregeling uit voor de zorgverzekeraars. Daarom hebben we 2022 uitgeroepen tot een jubileumjaar. Inmiddels is SBZ Pensioen er niet alleen voor zorgverzekeraars. SBZ Pensioen is hét pensioenfonds voor financiële en zakelijke dienstverleners.

Gedurende 2022 schenken we aandacht aan ons 60-jarig bestaan
Samen met aangesloten werkgevers, deelnemers, adviseurs en relaties schenken we op verschillende momenten aandacht aan ons jubileumjaar. Naast kort terugkijken staan we graag met u stil bij de kómende 10 jaar. Jaren waarin grote veranderingen staan te gebeuren en innovatie van groot belang is.

Op 28 maart heeft het bestuur van SBZ een boom geplant voor een vruchtbare toekomst
Deze dag vierden we samen met de mensen die achter de schermen voor onze deelnemers werken. En omdat we onze groei graag willen behalen in een duurzame en gezonde wereld hebben wij en enkele partners van SBZ samen ook meer dan 200 bomen geschonken aan een doel dat natuur herstelt. Vanwege ons 60-jarig bestaan, heeft SBZ toepasselijk 60 bomen geschonken. Dit financieren we zelf, dus niet vanuit uw pensioenpot. Bekijk onze aftermovie van deze dag onderaan de pagina.

CZ overhandigt attentie voor 60-jarig jubileum SBZ Pensioen
Ties Tiessen, voorzitter van het bestuur van SBZ Pensioen, kreeg recentelijk een mooie attentie overhandigd van Ronald van Hees namens zorgverzekeraar CZ ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum. Een hele fijne blijk van waardering en een herinnering aan het doel wat SBZ Pensioen altijd voor ogen heeft: het uitvoeren van een pensioenregeling voor de toekomst en het verzekeren van een goed inkomen voor later voor haar deelnemers.

attentie CZ

Wij bedanken iedereen voor de samenwerking in de afgelopen 60 jaar
Alle aangesloten werkgevers en hun (oud-)werknemers bedanken wij voor het vertrouwen in ons pensioenfonds. Daarnaast willen we alle huidig en voormalig bestuurders, alle huidig en voormalig leden van het verantwoordingsorgaan, de voormalige leden van de deelnemersraad, onze sleutelfunctiehouders en overige relaties bedanken voor het zorgdragen van een goed geregeld inkomen voor later voor al onze deelnemers.

Werkgevers en hun (oud-)werknemers
• Apotheek De Volharding • BFAO Verzekeringen U.A. • DentConnect Klinieken B.V. • EFO PaardenVerzekeringsmaatschappij U.A. • Eno Zorgverzekeraar N.V. • Het CAK • Mail Street b.v. • Menzis Zorgverzekeraar NV. • Nederlands Technisch Advies College b.v. • Onderling Verzekerd U.A. • Onderlinge Brandverzekering "Steenwijkerwold" U.A. • Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij Agriver B.A. • Onderlinge Verzekeringen Kamerik Coöperatie U.A. • OVM De Veenhoop u.a. • OVM Donatus U.A. • OVM Onderlinge Verzekeringen U.A. • OVM Rijn en Aar U.A. • OVM SOM U.A. • OVM Twente U.A. • OVM Vinkeveen e.o U.A. • OVM ZLM U.A. • OWM Achterhoek U.A. • OWM CZ groep U.A. • OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. • S.O.M. Coöperatie U.A. • Salut Holding B.V. • Samenwerking Glasverzekering N.V. • SOBH U.A. • St. Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging Zoetermeer • St. Tandartsen Centrum Deventer • Star-SHL • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen • Stichting SchuldenlabNL • TWA Medic-Info b.v. • Univé Het Groene Hart Organisatie B.V. • Univé Services BV • Van der Dussen Adviesgroep B.V. • Vecozo b.v. • Vektis Beheer BV • Vektis C.V. • VGZ Zorgverzekeraar N.V. • Zorg-Lokaal B.V. • Zorgmatch B.V. • Zorgverzekeraars Nederland.

En onze partners
• Achmea Pensioenservices • BNP Paribas Asset Management • Russell Investments • Northern trust • Achmea Investment Management • Robeco • Montae & Partners • KoutersVanderMeer • Ortec • NCI • Elipslife • PWC • Willis Towers Watson • En alle andere partijen die ons nu en in het verleden hebben geholpen.

SBZ Pensioen: vertrouwd, flexibel en persoonlijk