De actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zijn gestegen

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 112,7% naar 116,4% gestegen. Dit niveau ligt ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad en nipt boven de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind december 2021 uit op 112,1%.

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Het bestuur van SBZ Pensioen heeft in december 2021 besloten de pensioenen per 1 januari 2022 met 0,16% te verhogen.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in december 2021 beïnvloed hebben

  • Gestegen renteniveaus.
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • Gestegen aandelenmarkten.
    De aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een stijging van 3,50% zien.

 

Per saldo is de waarde van de pensioenverplichtingen van uw pensioenfonds over de maand december gedaald en is de waarde van de beleggingen die uw pensioenfonds heeft gestegen. Dit heeft een stijging van de actuele dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie