SBZ Pensioen bestaat 60 jaar

Op 19 december 1961 is SBZ Pensioen opgericht en voert sinds 1962 de pensioenregeling uit voor de zorgverzekeraars. Daarom hebben we 2022 uitgeroepen tot een jubileumjaar. Inmiddels is SBZ Pensioen er niet alleen voor zorgverzekeraars. SBZ Pensioen is hét pensioenfonds voor financiële en zakelijke dienstverleners. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten.

Gedurende 2022 schenken we aandacht aan ons 60-jarig bestaan
Samen met aangesloten werkgevers, deelnemers, adviseurs en relaties schenken we op verschillende momenten aandacht aan ons jubileumjaar. Naast kort terugkijken staan we graag met u stil bij de kómende 10 jaar. Jaren waarin grote veranderingen staan te gebeuren en innovatie van groot belang is.

Wij bedanken iedereen voor de samenwerking in de afgelopen 60 jaar
Alle aangesloten werkgevers en hun (oud-)werknemers bedanken wij voor het vertrouwen in ons pensioenfonds. Daarnaast willen we alle huidig en voormalig bestuurders, alle huidig en voormalig leden van het verantwoordingsorgaan, de voormalige leden van de deelnemersraad, onze sleutelfunctiehouders en overige relaties bedanken voor het zorgdragen van een goed geregeld inkomen voor later voor al onze deelnemers.

Meer over SBZ Pensioen 60 jaar