Actuele dekkingsgraad licht gedaald, beleidsdekkingsgraad gestegen

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 113,5% naar 112,7% gedaald. Dit niveau ligt ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad maar onder de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind november 2021 uit op 111,3%.

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Het fonds besluit binnenkort of, en zo ja hoeveel, toeslag er verleend kan worden.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in november 2021 beïnvloed hebben

  • Gedaalde renteniveaus
    Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is ongunstig voor de financiƫle situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • Gedaalde aandelenmarkten
    De aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een daling van 0,33% zien.

Per saldo is de waarde van de pensioenverplichtingen van uw pensioenfonds over de maand november harder gestegen dan de waarde van de beleggingen die uw pensioenfonds heeft. Dit heeft een daling van de actuele dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie