14e plaats voor ons MVB-beleid!

VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) onderzoekt elk jaar hoe de in totaal 50 grootste pensioenfondsen in Nederland uitvoering geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Bij de beoordeling wordt gekeken naar het beleid, de aard van de daadwerkelijke beleggingen en de verantwoording van de resultaten.

Uitslag jaarlijkse ranking: SBZ Pensioen op 14e plaats
In de ranking die VBDO jaarlijks publiceert, staat SBZ Pensioen dit jaar op de 14e plaats (vorig jaar stond SBZ Pensioen op de 9e plaats). Als we kijken naar fondsen van vergelijkbare grootte, is SBZ Pensioen op de 3e plaats geëindigd. Vorig jaar stond SBZ Pensioen in deze peergroup op de 2e plaats.

Totaalscore op de diverse onderdelen onveranderd gebleven ten opzichte van vorig jaar
VBDO scoort de pensioenfondsen op verschillende onderdelen. De totaalscore van SBZ Pensioen is ten opzichte van vorig jaar onveranderd gebleven. Wel geldt dat SBZ Pensioen op een aantal onderwerpen beter scoort dan vorig jaar, doordat SBZ Pensioen zich ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn het opnemen van duurzame obligaties in de portefeuille en het meenemen van deelnemers en andere stakeholders in het vormgeven van duurzaamheidsactiviteiten. Aan de andere kant scoort SBZ Pensioen op sommige onderdelen slechter, doordat het VBDO op die onderwerpen de lat hoger legt dan vorig jaar. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van het actief aandeelhouderschap.

Vooruitblik: concreter klimaatbeleid
Dat SBZ Pensioen ten opzichte van vorig jaar lager is geëindigd op de ranglijst van VBDO, ondanks de veranderende score, is met name veroorzaakt doordat een aantal andere pensioenfondsen grote(re) stappen hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. We zien hierbij dat het belangrijk is om een concrete klimaatdoelstelling te hebben en transparant te blijven over duurzaamheid naar de deelnemers. SBZ Pensioen is in 2021 begonnen met een onderzoek naar klimaatrisico. We verwachten in 2022 op basis hiervan een klimaatdoelstelling te kunnen formuleren. Daarnaast werkt SBZ Pensioen continu aan betere informatievoorziening voor deelnemers, onder andere over duurzaamheid.

Meer informatie over ons MVB-beleid

Meer informatie over het VBDO-onderzoek