Actuele dekkingsgraad licht gedaald, beleidsdekkingsgraad gestegen

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 113,8% naar 113,5% gedaald. Dit niveau ligt ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad maar onder de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind oktober 2021 uit op 110,7%.

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Het fonds besluit binnenkort of, en zo ja hoeveel, toeslag er verleend kan worden.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in oktober 2021 beïnvloed hebben

  • Gestegen renteniveaus
    Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte stijging zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • Gestegen aandelenmarkten
    De aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een stijging van 5,88% zien.

Per saldo is de waarde van de pensioenverplichtingen van uw pensioenfonds over de maand oktober harder gestegen dan de waarde van de beleggingen die uw pensioenfonds heeft. Dit heeft een daling van de actuele dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie