SBZ Pensioen draagt klein pensioen van oud-deelnemers over

Pensioenfondsen mogen kleine pensioenen van oud-deelnemers waarvan de opbouw vóór 1 januari 2018 is gestopt nu eenmalig overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerders. SBZ Pensioen doet hier ook aan mee. U hoeft zelf niets te doen. De ontvangende uitvoerder informeert u als er een automatische waardeoverdracht heeft plaatsgevonden.

Wat is het voordeel van overdragen?
Het kleine pensioen wordt niet afgekocht op de pensioendatum. Uw pensioen wordt samengevoegd tot één groter pensioen. Dit bespaart kosten en zo heeft u een beter overzicht.

Wat is een klein pensioen?
Een klein pensioen is lager dan € 503,24 (in 2021) bruto per jaar. Pensioenuitvoerders mogen een klein pensioen waarvan de opbouw ná 1 januari 2018 is gestopt automatisch overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. SBZ Pensioen doet dat. De eenmalige actie geldt voor de kleine pensioenen die vóór 1 januari 2018 zijn ontstaan. De kleine pensioenen die na 1 januari 2018 zijn ontstaan mochten al overgedragen worden. Dit is al gebeurd.

Bouwde u bij ons een klein pensioen op?
Wij zorgen er dan voor dat dit pensioen naar de pensioenuitvoerder gaat waar u nu pensioen opbouwt. Bouwt u geen pensioen op bij een andere pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen gewoon bij ons staan en sturen wij elk jaar een pensioenoverzicht.

Staat er bij een andere pensioenuitvoerder een klein pensioen van u?
Dan ontvangen wij mogelijk een inkomende waardeoverdracht van deze pensioenuitvoerder. Maar alleen als u nu bij ons pensioen opbouwt. En als de andere uitvoerder meedoet met de eenmalige actie.

Hoe weet u of een klein pensioen heeft?
Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u op uw pensioenoverzicht (UPO) bij Mijn pensioen. Wilt u weten waar u verder nog (klein) pensioen heeft staan? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl.

De overdracht gebeurt automatisch
Dat betekent dat u niet hoeft in te stemmen met de waardeoverdracht. En er kan geen bezwaar worden gemaakt. De ontvangende uitvoerder informeert u als er een automatische waardeoverdracht heeft plaatsgevonden.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op.