Uitnodiging voor werkgevers

Bent u een werkgever die is aangesloten bij SBZ Pensioen? Op donderdag 23 september 2021 is er een nieuwe fysieke bijeenkomst voor werkgevers van 15.00 tot 17.00 uur, met aansluitend een borrel tot 18.00 uur. Daarvoor kreeg u onlangs een uitnodiging per e-mail.

De fysieke bijeenkomst is in IJsselstein
De vergadering vindt alleen fysiek plaats als de RIVM-richtlijnen het toelaten.

Het adres is:
Vergadercentrum IJsselstaete
Industrieweg 31
IJsselstein

We laten het u op tijd weten als de bijeenkomst niet fysiek kan doorgaan. Dan gaat de bijeenkomst wel door, maar op afstand. U ontvangt dan op tijd een 'Teams-link' van ons.

Laat u ons weten of u 23 september aanwezig bent?
We horen graag of u wel of niet aan deze werkgeversbijeenkomst deelneemt. Dit geeft u aan door de uitnodiging in de e-mail te accepteren of te weigeren.