Actuele dekkingsgraad daalt en beleidsdekkingsgraad stijgt

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 113,0% naar 111,8% gedaald. Dit niveau ligt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad maar onder de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juli 2021 uit op 108,0%.

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Door de over de jaren geleidelijk aan alsmaar gedaalde rente is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend.

In de eerste maanden van 2021 is de rente gestegen, wat gunstig is voor de dekkingsgraad. In de maanden mei tot en met juli laten de renteniveaus echter een daling zien. Daar staat tegenover dat in juni en juli op aandelen een positief rendement werd behaald.

De beleidsdekkingsgraad is in juli hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van uw pensioenfonds is daarmee te laag om de pensioenen te verhogen en te hoog om de pensioen te verlagen. Met andere woorden: op dit moment verandert uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen niet. Het bestuur heeft tijdens de coronacrisis vastgehouden aan het lange termijnbeleid. Het lange termijnbeleid wordt in 2021 in grote lijnen voortgezet.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in juli 2021 beïnvloed hebben

  • Gedaalde renteniveaus
    Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is ongunstig voor de financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een daling van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • Gestegen aandelenmarkten
    De aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een stijging van 1,64% zien.

Per saldo is de waarde van de pensioenverplichtingen van uw pensioenfonds over de maand juli harder gestegen dan de waarde van de beleggingen die uw pensioenfonds heeft. Dit heeft een daling van de actuele dekkingsgraad tot gevolg.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie