Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad stijgen door

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind mei 2021 uit op 106,0%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Door de over de jaren geleidelijk aan alsmaar gedaalde rente is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend. In de eerste maanden van 2021 is de rente echter licht gestegen, wat gunstig is voor de dekkingsgraad.

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 112,2% naar 112,3% gestegen. Dit niveau ligt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad maar onder de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is in mei hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. De dekkingsgraad van uw pensioenfonds is daarmee te laag om de pensioenen te verhogen en te hoog om de pensioen te verlagen.

Met andere woorden: op dit moment verandert uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen niet. Het bestuur heeft tijdens de coronacrisis vastgehouden aan het lange termijnbeleid. Het lange termijnbeleid zal in 2021 in grote lijnen wordt voortgezet.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in mei 2021 beïnvloed hebben

  • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Dit is gunstig voor de financiĆ«le situatie van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, het effect van een stijging van de rente is daarmee niet direct zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een lichte daling zien. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. Hiermee beschermt het pensioenfonds zich tegen een daling van de renteniveaus en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente.
  • De aandelenmarkten (MSCI World) laat gemeten in euro een daling van 0,4% zien. De daling kwam niet door de dalende aandelenkoersen (gemeten in US dollar zijn die gestegen), maar doordat de euro minder waard werd ten opzichte van de dollar. Omdat het pensioenfonds zich gedeeltelijk beschermt tegen een dalende euro en belegt in wereldwijde aandelen, heeft dit een beperkte impact gehad op de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie