Belangen deelnemers moeten leidend zijn bij keuze contract

Deze uitspraak van bestuursvoorzitter van SBZ Pensioen Ties Tiessen tijdens een interview met Pensioen Pro – dagelijkse pensioenuitgave van het Financieele Dagblad – werd ook de kop boven de publicatie. In het interview heeft Tiessen gepleit voor een zorgvuldige besluitvorming rond de keuze voor een nieuw pensioencontract. Dat is maatwerk waarbij het belang van de deelnemer altijd uitgangspunt zou moeten zijn.

In het toekomstige pensioenstelsel wordt afscheid genomen van regelingen met een pensioentoezegging. De beide contractsvormen waaruit moet worden gekozen zijn beide zogenoemde premieregelingen, te weten het Nieuwe Pensioencontract (NPC) en de Verbeterde Premieregeling (Wvp).

SBZ Pensioen onderkent de waarde van beide contracten en pleit voor maatwerk per sector/bedrijfstak bij het bepalen van de keuze. Hierbij moet het belang van de deelnemer leidend zijn. Het gaat om het realiseren van een zo goed mogelijk pensioenresultaat, of uitzicht daarop. SBZ Pensioen is ervan overtuigd dat de verbeterde premieregeling met Collectief Variabel Pensioen (CVP) voor de sector van financiële instellingen, verzekeringsbedrijven en zakelijke dienstverleners het beste uitzicht biedt op een goed pensioen. Bij CVP is collectiviteit verankerd vanaf leeftijd 58. Vanaf dat moment wordt vanuit één beleggingsmix toegewerkt naar een evenwichtige pensioenuitkomst.

CVP is in combinatie met de verbeterde premieregeling te beschouwen als een combinatie van waardevolle elementen uit het NPC (collectiviteit en solidariteit) en de Wvp (persoonlijk en transparant, en niet te vergeten overdraagbaar zonder verlies van buffer). Eigenlijk het beste van beide. Het past in ieder geval goed bij homogene en hoger opgeleide doelgroepen. Het is een kwalitatief hoogwaardige regeling met lage kosten.

Bij SBZ Pensioen hechten we veel waarde aan de zeggenschap van werknemersvertegenwoordigers. Die is dan ook verankerd in onze governancestructuur. SBZ Pensioen is als vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds geen commerciële partij. Dat betekent dat alle rendementen/opbrengsten ten goede komen aan de deelnemer.

Interview in PensioenPro (pdf)