SBZ Pensioen reageert op AFM-rapport over variabele uitkeringen

Op 13 april verscheen een onderzoeksrapport van de AFM over variabele pensioenuitkeringen bij zogenoemde verbeterde premieregelingen. In het rapport staan aanmerkingen op het ontwerp van en de communicatie over die variabele pensioenuitkeringen. Voor het onderzoek werd een beperkt aantal pensioenfondsen onder de loep genomen. Ofschoon SBZ Pensioen niet betrokken is bij het onderzoek, vonden we het toch belangrijk om te reageren. Al is het maar om misverstanden te voorkomen. Er wordt namelijk een beeld geschetst waarin SBZ Pensioen zich in het geheel niet herkent.

De reactie van SBZ Pensioen is vervat in een persbericht dat op 19 april is gepubliceerd.

Persbericht