Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad stijgen

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind februari 2021 uit op 102,4%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Door de over de jaren geleidelijk aan alsmaar gedaalde rente is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend. In de eerste maanden van 2021 is de rente echter licht gestegen.

De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 106,2% naar 108,9% gestegen. Dit niveau ligt wel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar kortingen zijn bij ons fonds nu niet aan de orde. Met andere woorden: op dit moment verandert uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen niet. Het bestuur heeft tijdens de coronacrisis vastgehouden aan het langetermijnbeleid.

Op dit moment is slecht te overzien welke (structurele) impact de coronacrisis op de financiële gezondheid van het pensioenfonds zal hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de impact van deze crisis op de reële economie. Het Bestuur blijft waakzaam op de actuele ontwikkelingen. Het langetermijnbeleid zal in 2021 in grote lijnen wordt voortgezet.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in februari 2021 beïnvloed hebben

  • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een stijging zien. Over de langere looptijden bedroeg de stijging van de rente 25 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is gunstig voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een stijging van 3,00% zien. Dit is gunstig voor de dekkingsgraad.
  • De dollar is gestegen ten opzichte van de euro (0,5%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen steeg door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is beperkt positief voor de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie