Actuele dekkingsgraad daalt, beleidsdekkingsgraad stijgt licht

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind januari 2021 uit op 101,8%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Door de over de jaren geleidelijk aan alsmaar gedaalde rente, maar ook door de in maart 2020 als gevolg van de corona pandemie opgetreden dip op de aandelenbeurzen is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend.

In het tweede, derde en vierde kwartaal 2020 is per saldo herstel opgetreden. De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 106,9% naar 106,2% gedaald. Dit niveau ligt wel boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar kortingen zijn bij ons fonds nu niet aan de orde.

Met andere woorden, op dit moment verandert uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen niet. Het bestuur heeft tijdens de coronacrisis vast gehouden aan het langetermijnbeleid. Op dit moment is slecht te overzien welke (structurele) impact de coronacrisis op de financiële gezondheid van het pensioenfonds zal hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de impact van deze crisis op de reële economie. Het bestuur blijft waakzaam op de actuele ontwikkelingen. Het langetermijnbeleid zal in 2021 in grote lijnen wordt voortgezet.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in januari 2021 beïnvloed hebben

  • Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de verplichtingen. Dit is gunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een stijgng zien. Over de kortere looptijden steeg de rente met gemiddeld circa 5,0 basispunten. Over de langere looptijden beliep de stijging van de rente gemiddeld 12,5 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is gunstig voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een daling van 0,30% zien. Dit is negatief voor de dekkingsgraad. Gemeten in dollar is sprake van een daling van 1,05%.
  • De dollar is is gestegen ten opzichte van de euro (+0,75%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen steeg door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is beperkt positief voor de dekkingsgraad.
  • In januari 2021 werd een nieuwe UFR-curve van toepassing. De rekenrente daalde daardoor waardoor de waarde van de verplichtingen toenam. Dit was negatief voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie