Veranderingen in beleggingen Nettopensioenregeling en CVP

Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling? Dan betaalt u elke maand een premie vanuit uw nettosalaris. De premies beleggen wij in beleggingsfondsen. De manier waarop wij beleggen verandert per 31 januari 2021.

De beleggingen in de Nettopensioenregeling en CVP veranderen
Standaard beleggen wij voor u volgens lifecycles. In de lifecycles beleggen we in 3 modules met verschillende beleggingsfondsen. In de module Rendement passen we de beleggingsfondsen aan. Per januari 2021 beleggen we in minder fondsen. We beleggen niet meer in Achmea IM Emerging Market Debt Fund Hard Currency en Achmea IM Global High Yield Fund. De beleggingen in deze fondsen brengen we over naar het fonds Achmea IM Emerging Market Debt Fund Local Currency. Dit leidt tot lagere kosten, terwijl het risico en het verwachte rendement bijna niet veranderen.

Hoe werkt de Nettopensioenregeling?
Is uw salaris hoger dan € 112.189,- (in 2021)? Dan neemt u tot aan deze fiscale grens deel aan de Middelloonregeling of Beschikbarepremieregeling. Voor het salarisdeel boven deze fiscale grens neemt u deel aan de Nettopensioenregeling als uw werkgever deze regeling aanbiedt. Met de ingelegde premies en het rendement op uw beleggingen vormt u een individueel pensioenkapitaal. In het jaar dat u 58 jaar wordt vragen wij u een keuze te maken tussen een vast pensioen of een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen zetten we uw individuele pensioenkapitaal geleidelijk in 10 jaar om in Collectief Variabel Pensioen (CVP).

Nettopensioenregeling

Collectief Variabel Pensioen