SBZ Pensioen verhoogt de pensioenen in 2021 niet

Het bestuur kijkt elk jaar of het uw pensioen in de Middelloonregeling kan verhogen met een toeslag.

Het pensioenfonds moet daarvoor financieel gezond genoeg zijn
Verhogen met een toeslag mag namelijk pas als de dekkingsgraad boven de 110% ligt. Helaas was de beleidsdekkingsgraad met 101,4% op peildatum 31 oktober 2020 lager. Hierdoor kunnen wij uw pensioen niet verhogen.

Neemt u ook deel aan de Nettopensioenregeling?
Voor dit pensioen geldt geen toeslagverlening. Dit pensioen verhogen we dus nooit.

meer over verhoging van pensioen