Beleidsdekkingsgraad daalt opnieuw

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds kwam eind juli 2020 uit op 101,4%. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is dan kunnen we een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Ieder jaar besluit ons bestuur hier afzonderlijk over. Toeslag verlenen we niet automatisch. Door de geleidelijk aan alsmaar gedaalde rente, maar ook door de in maart 2020 opgetreden dip op de aandelenbeurzen is de beleidsdekkingsgraad verder onder het niveau gekomen, waarop toeslag kan worden verleend. In het tweede kwartaal 2020 is herstel opgetreden. De actuele dekkingsgraad is afgelopen maand van 100,2% naar 100,8% gestegen. Dit niveau ligt onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Ook de beleidsdekkingsgraad is lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar kortingen zijn bij ons fonds nu niet aan de orde.

Met andere woorden op dit moment verandert uw aanspraak of uitkering bij SBZ Pensioen niet. Het Bestuur heeft tijdens de Coronacrisis vast gehouden aan het langetermijnbeleid. Op dit moment is slecht te overzien welke (structurele) impact de coronacrisis op de financiële gezondheid van het pensioenfonds zal hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de impact van deze crisis op de reële economie. Het Bestuur blijft waakzaam op de actuele ontwikkelingen.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe ons fonds er financieel voorstaat. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen (toegezegde pensioenen) en drukt dat uit in een percentage. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft ons pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter we er financieel voor staan.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de uitkomst van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Die actuele dekkingsgraden zijn gebaseerd op de door DNB gepubliceerde lange termijn rente, ook wel UFR genoemd. Pensioenfondsen zijn bij het nemen van al hun financiële beslissingen verplicht rekening te houden met de hoogte van hun beleidsdekkingsgraad.

De belangrijkste factoren die de beleidsdekkingsgraad in juli 2020 beïnvloed hebben

  • Als de rente daalt, dan stijgt de waarde van de verplichtingen. Dit is ongunstig voor de beleidsdekkingsgraad. De rente die van invloed is op deze beleidsdekkingsgraad laat de afgelopen maand een daling zien. In de looptijden tot en met 10 jaar daalde de rente met gemiddeld circa 5 basispunten, in het langere segment daalde de rente met circa 7,5 basispunten. SBZ Pensioen dekt het renterisico deels af. De renteontwikkeling is ongunstig voor de dekkingsgraad.
  • De aandelenmarkten laten gemeten in euro een daling van 0,20% zien. Dit is licht negatief voor de dekkingsgraad. Gemeten in dollar is sprake van een stijging van 4,70%.
  • De dollar is gedaald ten opzichte van de euro (-4,90%). SBZ Pensioen dekt het valutarisico deels af. De waarde van ons vermogen daalde door valutabewegingen. Deze ontwikkeling is negatief voor de dekkingsgraad. De valuta-overlay leverde echter een forse positieve bijdrage aan de dekkingsgraadontwikkeling.

Begrippen financiële situatie en dekkingsgraad

Meer over financiële situatie